هلنیوم

  
 ـ نیازها:  

در مکان کاملاً آفتابی و هر نوع خاک که دارای زهکش خوب باشد رشد می‌کند. بهتر است هر سال در بهار یا پائیز گیاه را تقسیم نموده و مجدداً بکارند. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵-درجه سانتی‌گراد است.  

 

ـ ازدیاد:  

از طریق تقسیم گیاه در فصل بهار یا پائیز امکان‌پذیر است. 

زیباترین تابلوها و سبد گلها

/ 0 نظر / 3 بازدید