نوعی خطمی

ـ نیازها:  

به مکان آفتابی، خاک شنی و غنی از هوموس که خیلی مرطوب نگه داشته نشود. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد. جهت ترغیب گیاه به گل‌دهی مجدد می‌توان پس از پایان دوره گل‌دهی ساقه‌های گیاه را تا یک دوم یا دوسوم طول ساقه کوتاه نمود.  

 

ـ ازدیاد:  

از طریق تقسیم گیاه در بهار امکان‌پذیر است.  

/ 0 نظر / 3 بازدید