گاوی که بجای غذا، شیر خودش را می‌نوشد!!

به گزارش روزنامه الصناره، این گاو خودش را بر دیگران مقدم می‌داند، به همین دلیل اول خودش شیر تولیدی خود را می‌نوشد.
صاحب این گاو می‌گوید: اگر بقیه گاوها نیز همین رویه را در پیش بگیرند، برای او مشکل بوجود خواهد آمد!
/ 0 نظر / 11 بازدید