شناسایی یک سیاره جدید فرا منظومه شمسی

 نتایج این تحقیقات که در مجله علمی نیچر منتشر شده است نشان می دهد که طرف شب سیاره تاریک و بسیار سرد است درحالی که طرف روز آن که رو به ستاره خود دارد بسیار گرم و درخشان بوده و دمای آن در حدود 2 هزار و 400 درجه کلوین است.
 
 این سیاره فرامنظومه شمسی در فاز رشد بوده و به همین علت بسیار گرم است. فاصله CoRoT 1b از ستاره اش تنها پنج میلیون کیلومتر است.

/ 0 نظر / 3 بازدید