پنیرک

 کاربرد درمانی :

دم کرده این گیاه را برای درمان برونشیت و سرفه و التهاب مجاری تنفسی بکار می برند . همچنین از این گیاه می توان بعنوان شستشو دهنده زخمها استفاده کرد و درمان التهاب پوستی نیز کاربرد دارد .

 

- نحوه مصرف :

دم کرده گیاه بصورت خوراکی استفاده کرده و از جوشانده آن نیز برای استعمال خارجی ویا ضماد استفاده می نمایند .

/ 0 نظر / 3 بازدید