مرد آلمانی که از افزایش قیمت بنزین عصبانی بود، لخت و عریان برای خرید به پمپ بنزی

 کارکنان پمپ بنزین، قصد ندارند که به پلیس شکایت کنند، چرا که هیچ احساس خطری از جانب آن مرد نکرده اند. اعتراضات زیادی در آلمان به دلیل افزایش قیمت بنزین در ایا م عید پاک بوده است، اما مشخص نیست که خرید بنزین به صورت لخت چه طور اعتراض شما را نمایان می کند!

/ 0 نظر / 7 بازدید