پرورش گل ابری ( گل پشم)

 جورهائی که در گلکاریها کاشته میشوند عبارتند از : 

1 ـ گل ابری مکزیک A. mexicanum  :

از این گونه ، جورهای پاکوتاه به بلندی 20 تا 25 سانتیمتر و پابلند به بلندی 75سانتیمتر با گلهای سفید مایل به بنفش  و آبی تیره وجود دارد .

2 ـ گل ابری وندلاند A. wendlandi :

 از این گونه نیز جورهای پاکوتاه به بلندی 20 تا 25 سانتیمتر و پابلند به بلندی 50 سانتیمتر با گلهای سفید مایل به بنفش  و صورتی وجود دارد .

  Ageratum را بخوبی میتوان با کاشتن بذر زیاد کرد ولی اگر بخواهند زودتر از گل آن استفاده کنند همچنین میتوان اوائل ماه آبان ساقه های آنرا در گلدان قلمه زده این قلمه ها را که پس از دو هفته ریشه میکند تمام زمستان زیر شاسی یا گلخانه نگهدارند تا نیمة دوم فروردین آنها را روی تپه گل یا حاشیه بکارند .

محل مناسب برای این گل نقاط آفتاب رو میباشد و خشکی زمین به آن صدمه ای نمی زند .

در ایران این گل مانند گلهای یکساله کاشته و پائیز بوته های آنرا میکنند.

  تکثیر :

زیاد کردن این گل به دو روش کاشتن بذر و قلمه زدن ساقه های آن همانگونه که در بالا اشاره شد امکان پذیر است .

 Image  Image
 Image

زیباترین تابلوها و سبد گلها

 Image

 Image

/ 0 نظر / 13 بازدید