پیتزای ملخ

صاحب مغازه پیتزا گفت : من دیده بودم که شرکت کننده کان در مسابقه تلوزیونی"من یک فرد مشهور هستم" ، همه چیز می خورند. لذا این ایده به ذهنم رسید که ملخ ها را به پیتزا اضافه کنیم.آنها خوشمزه هستند و به نظر می رسد با هر ترکیب دیگری نیز قابل استفاده باشند.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید